Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Thái Bình

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Thái Bình

0109244290

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109244290 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Thái Bình được thành lập vào ngày 09/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0202041104 - Công Ty TNHH Sedata Thành phố Hải Phòng
  2. 0316427278 - Công Ty TNHH MTV Hà Thị Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316427736 - Công Ty TNHH Sài Gòn Kahp Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập