Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Tak

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Tak

0109244156

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109244156 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Tak được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316355150 - Công Ty Cổ Phần Tagana Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316378951 - Công Ty TNHH Hiptech Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202034964 - Công Ty Cổ Phần Bucafood Thành phố Hải Phòng