Công Ty Cổ Phần Fancy Farms

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Fancy Farms

0109242952

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109242952 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Fancy Farms được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316386039 - Công Ty TNHH Đất Mũi Food Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập