Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Bayerpharma Germany

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Bayerpharma Germany

0109241892

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109241892 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Bayerpharma Germany được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316355150 - Công Ty Cổ Phần Tagana Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316378951 - Công Ty TNHH Hiptech Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202034964 - Công Ty Cổ Phần Bucafood Thành phố Hải Phòng