Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Dương Gia

Địa chỉ

Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Dương Gia

0109151180

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109151180 là mã số thuế của Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Dương Gia được thành lập vào ngày 01/04/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109212281 - Công Ty TNHH Lux - A Thành phố Hà Nội
  2. 0109207771 - Công Ty Cổ Phần BGH Thành phố Hà Nội