Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Hải Sản Xuất Nhập Khẩu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Hải Sản Xuất Nhập Khẩu

0109146624

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109146624 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Hải Sản Xuất Nhập Khẩu được thành lập vào ngày 27/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316229854 - Công Ty Cổ Phần Bleu Soleil Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316230440 - Công Ty TNHH Dili Group Thành phố Hồ Chí Minh