Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Sao Việt

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Sao Việt

0109145363

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109145363 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Sao Việt được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk
  2. 0316230722 - Công Ty TNHH Tminscomputer Thành phố Hồ Chí Minh