Công Ty TNHH Thương Mại Elmich

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Elmich

0109067450

294 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 03513848188

Mã số 0109067450 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Elmich - còn có tên giao dịch là ELMICH TRADING COMPANY LIMITED - HO CHI MINH CITY BRAND được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh