Công Ty Cổ Phần Giống Hoàng Thủy

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Giống Hoàng Thủy

0109065710

Thôn Thượng Yên, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109065710 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giống Hoàng Thủy - còn có tên giao dịch là HOANG THUY SEED JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh