Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Quốc Tế Á Châu

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Quốc Tế Á Châu

0109065679

Số 30 Đường Thái Hòa, Thôn Trường Xuân, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0965613861

Mã số 0109065679 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Quốc Tế Á Châu - còn có tên giao dịch là ASIA INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh