Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Dược Phẩm American

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Dược Phẩm American

0109065238

C5-Khu A- Tập Thể Học Viện Quận Y, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0916116346

Mã số 0109065238 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Dược Phẩm American - còn có tên giao dịch là AMERICAN PHARMACEUTICAL INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh