Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam

0109065220

Khu đất dịch vụ LK29, LK30, LK31, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0355348888

Mã số 0109065220 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam - còn có tên giao dịch là VIETNAM BICOPA DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh