Công Ty Cổ Phần Salads Hub

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Salads Hub

0109065164

27 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109065164 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Salads Hub - còn có tên giao dịch là SALADS HUB JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh