Công Ty Cổ Phần Minh Khang Group Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Minh Khang Group Việt Nam

0109064516

Thôn Trung Vực, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0966301283

Mã số 0109064516 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Minh Khang Group Việt Nam - còn có tên giao dịch là MINH KHANG GROUP VIETNAM JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh