Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Xanh Tây Bắc

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Xanh Tây Bắc

0109026038

Xóm Chùa, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0984902441

Mã số 0109026038 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Xanh Tây Bắc - còn có tên giao dịch là TAY BAC GREEN ENVIRONMENT AND ENERGY JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh