Công Ty TNHH Truyền Thông Xã Hội Người Mê Linh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Truyền Thông Xã Hội Người Mê Linh

0109025108

Thôn Liễu Trì, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109025108 là mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông Xã Hội Người Mê Linh - còn có tên giao dịch là ME LINH PEOPLE SOCIETY COMMUNICATION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh