Công Ty TNHH Vgate Hà Nội

Địa chỉ

Công Ty TNHH Vgate Hà Nội

0109024961

Số 100, đường Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0972819481

Mã số 0109024961 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vgate Hà Nội - còn có tên giao dịch là VGATE HA NOI COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316439139 - Công Ty TNHH Penta Trading Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316432782 - Công Ty TNHH In Kim Hưng Thành phố Hồ Chí Minh