Công Ty Cổ Phần Quang Minh Phú

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Quang Minh Phú

0109024947

Số 279, xóm mới, xã Đại Xuyên, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109024947 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Quang Minh Phú được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh