Công Ty TNHH Kỹ Thương Gyre Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kỹ Thương Gyre Việt Nam

0109011521

Số 7, ngõ 43, phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0902662666

Mã số 0109011521 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kỹ Thương Gyre Việt Nam - còn có tên giao dịch là GYRE VIET NAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL LIMETED COMPANT được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402043892 - Công Ty TNHH Tư Vấn MMQ Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109208334 - Công Ty TNHH BM World Thành phố Hà Nội