Công Ty Cổ Phần Mind Aqua

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Mind Aqua

0109010221

Số 30 đường T – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109010221 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Mind Aqua - còn có tên giao dịch là MIND AQUA JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316374192 - Công Ty TNHH Nhà Hàng NTTV Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316375799 - Công Ty TNHH Sansa Land Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316376344 - Công Ty TNHH Nivimoto Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377669 - Công Ty TNHH Thái Thịnh Land Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316377605 - Công Ty TNHH Bình Nam Thành Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316375238 - Công Ty TNHH Fata-Tech Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316368583 - Công Ty TNHH THN Med Thành phố Hồ Chí Minh