Công Ty TNHH Trung Tâm Dữ Liệu Xanh Cloud New

Địa chỉ

Công Ty TNHH Trung Tâm Dữ Liệu Xanh Cloud New

0109009924

số 164 đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109009924 là mã số thuế của Công Ty TNHH Trung Tâm Dữ Liệu Xanh Cloud New - còn có tên giao dịch là CLOUD NEW GREEN CENTER COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 05/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh