Công Ty TNHH HTKK Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH HTKK Việt Nam

0109006578

Số 125, Tổ dân phố số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109006578 là mã số thuế của Công Ty TNHH HTKK Việt Nam - còn có tên giao dịch là HTKK VIET NAM CO.,LTD được thành lập vào ngày 05/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh