Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo

Địa chỉ

Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo

41, Dã Tượng
Phường Vĩnh Nguyên, Thành Phố Nha Trang
Khánh Hòa Số điện thoại: 0258 3882757

Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Điện - Điện Tử Kim Khí Điện MáyCửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo nằm ở khu vực Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Khánh HòaThành Phố Nha TrangPhường Vĩnh NguyênDã Tượng. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo

Chưa có thông tin

Khu vực Thành Phố Nha Trang

Kim Khí Điện Máy ở gần Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo

  1. Trung Tâm Điện Máy Tường Nghiêm 2 102, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  2. Trung Tâm Điện Máy Nguyên Bằng 3, Quang Trung, Thành Phố Nha Trang
  3. Siêu Thị Điện Máy Chánh Bổn 2A-2B, 2 Tháng 4, Thành Phố Nha Trang
  4. Cửa Hàng Điện Máy Hàm Tân 178, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  5. Siêu Thị Điện Máy Đại Thanh 24-26-28, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  6. Trung Tâm Mua Sắm Nha Trang Lê Văn 195-197, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  7. DNTN Điện Máy Hàm Tân 90, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  8. Siêu Thị Điện Máy Hàm Tân 0, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  9. Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Dũng Tuyên 74, Ngô Gia Tự, Thành Phố Nha Trang
  10. Điện Máy Sony Center 9, Lê Thánh Tôn, Thành Phố Nha Trang

Cửa Hàng Điện Máy Hùng Thảo nhận được 2 lời bình

Gửi lời bình

Buôn bán dối trá

Buôn bán dối trá. Thái độ lồi lõm với khách hàng.

-bởi
Rating: 1

Trả nợ đi anh

Lấy hàng không trả tiền. Gọi điện thoại đòi tiền thì chửi người khác. Buôn bán dối trá. Nợ tiền người ta cả nắm trời không trả

-bởi
Rating: 1