Hotel Hoàng Tùng

Địa chỉ

Hotel Hoàng Tùng

249, Trần Nguyên Hãn
Phường #, Quận Lê Chân
Hải Phòng Số điện thoại: 0225 3701999

Hotel Hoàng Tùng là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Khách Sạn Khách Sạn MiniHotel Hoàng Tùng nằm ở khu vực Quận Lê Chân, Hải Phòng. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Hải PhòngQuận Lê ChânPhường #Trần Nguyên Hãn. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Hotel Hoàng Tùng.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Hotel Hoàng Tùng

Chưa có thông tin

Khu vực Quận Lê Chân

Khách Sạn Mini ở gần Hotel Hoàng Tùng

  1. Khách Sạn Hoàng Lan 295, Tô Hiệu, Quận Lê Chân
  2. Khách Sạn Việt Mỹ 5, Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân
  3. Khách Sạn Đăng Quang 302, Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân
  4. Khách Sạn Sao Mai 384, Nguyễn Văn Linh, Quận Lê Chân
  5. Khách Sạn Đăng Quang 2 247, Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân
  6. Khách Sạn Quang Hưng 24, Tô Hiệu, Quận Lê Chân
  7. Khách Sạn Rose 36/384, Lạch Tray, Quận Lê Chân
  8. Công Ty TNHH Phú Vân 156, Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân
  9. Hotel Hoàng Lan 301, Tô Hiệu, Quận Lê Chân
  10. Khách Sạn Phúc Đại Cát 3/398, Tô Hiệu, Quận Lê Chân