Biệt Thự Trúc Đào

Địa chỉ

Biệt Thự Trúc Đào

0, Vạn Hoa
Phường #, Quận Đồ Sơn
Hải Phòng

Biệt Thự Trúc Đào là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Khách Sạn Khách Sạn MiniBiệt Thự Trúc Đào nằm ở khu vực Quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Hải PhòngQuận Đồ SơnPhường #Vạn Hoa. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Biệt Thự Trúc Đào.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Biệt Thự Trúc Đào

Chưa có thông tin

Khu vực Quận Đồ Sơn

Khách Sạn Mini ở gần Biệt Thự Trúc Đào

  1. Khách Sạn Vạn Phong 0, Vạn Hoa, Quận Đồ Sơn
  2. Khách Sạn Hoa Phượng 0, Trung Tâm Khu 1, Quận Đồ Sơn
  3. Hotel Đức Thái Nhật 243, Nguyễn Hữu Cầu, Quận Đồ Sơn
  4. Motel Minh Cường 0, Nguyễn Hữu Cầu, Quận Đồ Sơn
  5. Khách Sạn Hoa Phượng 0, Vạn Hoa, Quận Đồ Sơn