Uno Hotel

Địa chỉ

Uno Hotel

48-50, Hạ Long
Phường #, Thành Phố Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu

Uno Hotel là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Khách Sạn Khách Sạn MiniUno Hotel nằm ở khu vực Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Bà Rịa - Vũng TàuThành Phố Vũng TàuPhường #Hạ Long. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Uno Hotel.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Uno Hotel

Chưa có thông tin

Khu vực Thành Phố Vũng Tàu

Khách Sạn Mini ở gần Uno Hotel

  1. Khách Sạn Trường An 22, La Văn Cầu, Thành Phố Vũng Tàu
  2. Khách Sạn Ánh Trăng 67A, Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu
  3. Khách Sạn Sơn Thịnh 2 19, Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu
  4. Khách Sạn Hiền Hòa 6, Phan Văn Trị, Thành Phố Vũng Tàu
  5. Khách Sạn Hải Phượng 26-28, Hạ Long, Thành Phố Vũng Tàu
  6. Khách Sạn Hương Sen 9, Lê Hồng Phong, Thành Phố Vũng Tàu
  7. Khách Sạn Tuyết Nhi 91, Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu
  8. Khách Sạn Sài Gòn 85 85, Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu
  9. Khách Sạn Thu Trang 67, Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu
  10. Ô Cấp Hotel 80, Hạ Long, Thành Phố Vũng Tàu

Uno Hotel nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình