Trường Tiểu Học Thái Hưng

Địa chỉ

Trường Tiểu Học Thái Hưng

785, Tạ Quang Bửu
Phường 4, Quận 8
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08 38504630

Trường Tiểu Học Thái Hưng là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Giáo Dục Trường Tiểu HọcTrường Tiểu Học Thái Hưng nằm ở khu vực Quận 8, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận 8Phường 4Tạ Quang Bửu. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Trường Tiểu Học Thái Hưng.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Trường Tiểu Học Thái Hưng

Chưa có thông tin

Khu vực Quận 8

Trường Tiểu Học ở gần Trường Tiểu Học Thái Hưng

  1. Trường Tiểu Học Âu Dương Lân 79, Âu Dương Lân, Quận 8
  2. Trường Tiểu Học Tuy Lý Vương 381, Tùng Thiện Vương, Quận 8
  3. Trường Tiểu Học Bùi Minh Trực 196, Bùi Minh Trực, Quận 8
  4. Trường Tiểu Học Rạch Ông 284, Dương Bá Trạc, Quận 8
  5. Trường Tiểu Học Nguyễn Trực 38A, Dương Bá Trạc, Quận 8
  6. Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ 4, Trương Đình Hội, Quận 8
  7. Trường Tiểu Học Trần Danh Lâm 68, Hưng Phú, Quận 8
  8. Trường Tiểu Học Hồng Đức 289A, Bến Bình Đông, Quận 8
  9. Trường Tiểu Học Phan Đăng Lưu 1755, Phạm Thế Hiển, Quận 8
  10. Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn 3233/15, Phạm Thế Hiển, Quận 8

Trường Tiểu Học Thái Hưng nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình