Khách Sạn Yến Mai

Địa chỉ

Khách Sạn Yến Mai

98A, Trần Phú
Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang
Khánh Hòa Số điện thoại: 0258 3521589

Khách Sạn Yến Mai là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Khách Sạn Khách Sạn MiniKhách Sạn Yến Mai nằm ở khu vực Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Khánh HòaThành Phố Nha TrangPhường Lộc ThọTrần Phú. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Khách Sạn Yến Mai.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Khách Sạn Yến Mai

Chưa có thông tin

Khu vực Thành Phố Nha Trang

Khách Sạn Mini ở gần Khách Sạn Yến Mai

  1. Khách Sạn Sông Lam 98B, Trần Phú, Thành Phố Nha Trang
  2. Khách Sạn Mỹ Lai 59, Củ Chi, Thành Phố Nha Trang
  3. Khách Sạn Thanh Bình 84, Trần Phú, Thành Phố Nha Trang
  4. Khách Sạn Tài Lộc 96A/10, Trần Phú, Thành Phố Nha Trang
  5. Khách Sạn Minh Thành 2 25, Nguyễn Chánh, Thành Phố Nha Trang
  6. Lam My Hotel 96A/4, Trần Phú, Thành Phố Nha Trang
  7. Khách Sạn Cát Tường Như Ý 100/7A, Trần Phú, Thành Phố Nha Trang
  8. Khách Sạn Minh Anh 55, Hoàng Diệu, Thành Phố Nha Trang
  9. Hotel Thiên Phúc 17-19, Nguyễn Chánh, Thành Phố Nha Trang
  10. Khách Sạn 4U 36A2, Đặng Tất, Thành Phố Nha Trang

Khách Sạn Yến Mai nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình