Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

Địa chỉ

Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

58, Yersin
Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang
Khánh Hòa Số điện thoại: 0258 3822315

Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Dịch Vụ Ngành NướcCông Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa nằm ở khu vực Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết Khánh HòaThành Phố Nha TrangPhường Phương SàiYersin. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

Chưa có thông tin

Khu vực Thành Phố Nha Trang

Ngành Nước ở gần Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

  1. Trung Tâm Nước Sạch Môi Trường Nông Thôn 120, Thống Nhất, Thành Phố Nha Trang
  2. Công Ty CP XD Cấp Thoát Nước Số 12 11, Tô Hiệu, Thành Phố Nha Trang
  3. Trung Tâm Tư Vấn & DV Tài Nguyên Nước 1, Nguyễn Quyền, Thành Phố Nha Trang

Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình